Presentaties

 

Voorwaarden en Werkwijze Senior PC Hulp

 1. De doelgroep

  De doelgroep is primair particuliere senior PC-gebruikers.

 2. Werkwijze

  Hebt u een PC-vraag en/of een PC-probleem, mail dat dan naar
  info@sr-pc-hulp.nl en ik zal kijken wat ik voor u kan betekenen.

 3. Werkterrein

  Het werkterrein is Den Haag. In uitzonderingsgevallen is reparatie in de nabije omgeving van Den Haag ook mogelijk.

 4. De locatie

  Er zal altijd getracht worden bij u thuis het PC- of netwerkprobleem op te lossen, tenzij u dat niet op prijs stelt en/of de reparatie teveel tijd vergt (bijvoorbeeld vanwege volledige herinstallatie). Het voordeel van probleemoplossing bij u thuis is dat u mee kunt kijken wat er met uw PC gebeurt en wat nu precies het probleem is en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.

 5. Stoppen of doorgaan?

  Indien tijdens de werkzaamheden het duidelijk wordt dat de inspanning niet in verhouding staat tot de waarde van de gehele installatie (bijvoorbeeld bij een zwaar verouderde Windows 95/98 PC), dan zal in een zo vroeg mogelijk stadium met u besproken worden wat de beste oplossing is.

 6. Inspanningsverplichting

  Helaas kan er niet op voorhand 100% zekerheid voor een oplossing van alle problemen gegeven worden. Vanzelfsprekend zal alle kennis en ervaring aangewend worden om u zo goed mogelijk te helpen, maar sommige technische problemen zijn nu eenmaal niet binnen een beperkt aantal uren op te lossen. In zo'n situatie zal dat zo snel mogelijk verteld worden en in goed overleg bekeken worden wat dan wel te doen.

 7. Aansprakelijkheid

  Alle mogelijke inspanning zal gedaan worden om de gegevens op de PC te behouden, maar er zijn situaties waarbij dat niet mogelijk is. Met uw hardware wordt zo voorzichtig mogelijk omgegaan, maar bijvoorbeeld door ouderdom kan hardware bij verwijdering onklaar raken.

  Er is dan ook geen aansprakelijkheid voor eventueel dataverlies of hardwareschade, daar dit allerlei oorzaken kan hebben.

 8. Softwarelicenties

  Indien (her)installatie van software nodig is dient u over de juiste en legale software met bijbehorende licentie te beschikken. Indien in uw opdracht software aangeschaft wordt zal dat vanzelfsprekend alleen officiële software met bijbehorende licentie zijn.

 9. Geheimhouding

  Senior PC Hulp garandeert geheimhouding van alle gegevens die zich op uw PC bevinden en dat er geen kopie van uw gegevens, anders dan bij uzelf, gemaakt en/of bewaard worden.

 

Senior PC Hulp

Den Haag, 16 juni 2008